Meer over Kerkvoogd

Trefwoorden

A
Advies aanvraag
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid bij gemeentelijke activiteiten
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
ANBI
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsvoorwaardenregeling HHK
Arbo
Archiefbeheer
Auteursrecht

B
Bankrekening openen
Bankrekening op naam
Bankrekeningnummers commissie landelijke kerk
Begroting
Beheervormen
Beroepingswerk
BHV
BRIM
BTW

C
Collectebonnen en –munten
Collectedoelen, wiens verantwoordelijkheid
Collecterooster
Consulentvergoeding
College van Kerkvoogden
Commissie Toezicht en Financiën
Controleverslag (jaarrekening)
CIO
CIO factsheet kerk en veiligheid

D
Draaginsignes

E
Eherkenning
Eigendommen van de gemeente
Energiebelasting (teruggaaf)
Energie voor kerken

F
Financieringsfonds
Financieringsfonds, advies bij financiering gebouwen
Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen
Fraude (voorkomen van) 

G
Gebouwen
Geld- collecte tellen
Geldwerving
Georganiseerd Overleg
Groene kerken
Grootboek(rekeningschema)

I
IB-47
Instandhoudingssubsidie 2018

J
Jaarrekening
Jubileum (draaginsignes)

K
Kamer van Koophandel
Kascontrole
Kerk en veiligheid
Kerkelijk werkers
Kerkorde

L
Leden in het buitenland
Ledenadministratie
Ledenregistratie

M
Monument

N
Nieuwsbrieven

O
Omslagbijdrage
Onderhoud gebouwen
Ontruimingsplan
OZB Onroerend zaak belasting
Ordinanties
Ordinantie voor kerkelijk financiën en goederen (colleges van kerkvoogden)
Ordinantie rechtspositie kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen
Organisatie
Organist

P
Pensioenregeling kerkelijk werkers plaatselijk
Pensioenvoorziening predikant
Periodieke gift
Persoonsgegevens / Privacy
Predikant
Predikantschap fiscale aspecten

R
Rechtspersoonlijkheid
RI&E
RSIN

S
Salarisschalen
Stichting Vermogensbeheer 

T
Terrorisme
Toezicht

V
Veiligheid
Veiligheid in en om de kerk 
Verhuur
Verzekeringen
Voedselveiligheid 
Vrij beheer
Vrij wonen
Vrijwilligers
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligerswerk, risico’s en aansprakelijkheid

W
Website voor de gemeente
Wet bescherming Persoonsgegevens
 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit