Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Trefwoorden

A
Acceptgirokaartaart (verdwijnt)
Advies aanvraag
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid bij gemeentelijke activiteiten
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
ANBI
Arbeidsongeschiktheidsvoorziening predikanten
Arbeidsovereenkomst
Arbeidsvoorwaardenregeling HHK
Arbo
Arbodienst
Archief
Auteursrecht

B
Bankrekening openen
Bankrekening op naam
Bankrekeningnummers commissie landelijke kerk
Begroting
Beheervormen
Beroepingswerk
Betalen en incasseren
Beveiliging
BHV
Blinden en slechtzienden
Bouwcommissie landelijk
Brandveiligheid
BTW
BTW Zonnepanelen

C
Collectebonnen en –munten
Collectedoelen, wiens verantwoordelijkheid
Collecteren - digitaal
Collecte tellen
Collecterooster
Consulentvergoeding
College van Kerkvoogden
Commissie Toezicht en Financiën
Controleverslag (jaarrekening)
CIO
CIO factsheet kerk en veiligheid

D
Dagdelen
DUMAVA
Draaginsignes

E
Eherkenning
Eigendommen van de gemeente
Energiebelasting (teruggaaf)
Energie besparen
Energiekosten en Energiebesparing
Energiebesparingsplicht en rapportage 
Energie voor kerken (collectieve inkoop)

F
Financiële ondersteuning predikantsplaats kleine gemeenten, brochure
Financieringsfonds
Financieringsfonds, advies bij financiering gebouwen
Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen
Fraude (voorkomen van) 

G
Gebouwen
Geheimhoudingsverklaring (voorbeeld)
Geldwerving
Georganiseerd Overleg
Gift
Groene kerken
Grootboek(rekeningschema)

H
Hulpverlening

I
Informatiebeheer
Informatieplicht energiebesparing

J
Jaarrekening
Jubileum (draaginsignes)

K
Kamer van Koophandel
Kascontrole
Kerk en veiligheid
Kerkelijk werkers
Kerkenvisie
Kerkorde

L
Leden in het buitenland
Ledenadministratie
Ledenregistratie

M
Meewerkvergoeding echtgenote
Monumenten Financiering

N
Nationale kerkenaanpak
Nieuwsbrieven

O
Omslagbijdragen
Onderhoud gebouwen
Ontruimingsoefening
Ontruimingsplan
OZB Onroerend zaak belasting
Ordinanties
Ordinantie voor kerkelijk financiën en goederen (colleges van kerkvoogden)
Ordinantie rechtspositie kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen
Organisatie
Organist

P
Pensioenregeling kerkelijk werkers plaatselijk
Pensioenvoorziening predikant
Periodieke gift
Persoonsgegevens / Privacy
Predikant
Predikantschap fiscale aspecten
Preventiemedewerker

R
Rechtspersoonlijkheid
Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Rookmelders
RSIN

S
Salarisschalen
Software
Stichting Vermogensbeheer
Stichting voor de Predikantspensioenen
Stichting voor de Predikantstraktementen
Subsidie en Financiering monument
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)
Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

T
Techsoup
Terrorisme
Toezicht

U
UBO-register
Uitbetaalde bedragen aan derden

V
Veiligheid
Veiligheid in en om de kerk
Verhuur
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Verzekeringen
Voedselveiligheid
Vrij beheer
Vrij wonen
Vrijwilligers
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligerswerk, risico’s en aansprakelijkheid

W
Website voor de gemeente
Wet bescherming Persoonsgegevens
Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Z
Zonnepanelen en BTW

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit