Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

CIO

De Hersteld Hervormde Kerk is lid van het CIO. CIO is het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Het CIO stelt zich ten doel om namens de aangesloten kerken onderwerpen op het terrein van kerk en overheid te bespreken, te behandelen of af te doen;

Deze onderwerpen kunnen daartoe
- door een of meer van de aangesloten kerken worden ingebracht,
- door het CIO eigener beweging ter hand worden genomen,
- door de overheid bij het CIO aanhangig gemaakt en daar ter gemeenschappelijke behandeling worden aanvaard.

Het CIO stelt zich tevens ten doel:
de gemeenschappelijke verzorging van taken of belangen op het gebied van
- de geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen,
- de geestelijke verzorging in de krijgsmacht,
- de gezondheidszorg,
- monumentale kerkgebouwen.

Voor de verzorging van taken of belangen op deze terreinen heeft het CIO commissies ingesteld

CIO-Kerkgebouwen

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft het CIO een commissie ingesteld naar aanleiding van toenmalige ontwikkelingen in het Monumentenbeleid. Dit werd de commissie CIO-K (kerkgebouwen). In de loop der jaren is het takenpakket uitgebreid. 

Enkele onderwerpen die CIO-K op dit moment onderhanden heeft zijn de volgende: BRIM; Energie voor Kerken, ANBI/Geefwet, Vrijwilligersvergoedingen, Betalingsverkeer (SEPA), BTW en Monumentenbeleid.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit