Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Kerkvoogd

“Mijne is het zilver en Mijne is het goud, spreekt de HEERE der heirscharen” (Haggai 2:9)

In art. III van de Romeinse artikelen wordt als een onderdeel van de orde in het leven en werken der kerk genoemd ‘het inzamelen en beheren van gelden en goederen voor de dienst der kerk’. Hiermee wordt onderstreept dat de zorg voor de financiën geen doel vormt in zichzelf, maar dienstbaar wil zijn aan de roeping van de kerk. Dat inzamelen en beheren is een taak van het college van kerkvoogden. In de afgelopen jaren zijn door de redactie van de Nieuwsbrief voor kerkvoogden veel onderwerpen die betrekking hebben op het beheer van de gelden en goederen nader uitgewerkt en beschreven. Daarnaast is er in de afgelopen jaren veel informatie verstrekt en zijn ook veel documenten en modellen beschikbaar gesteld door het kerkelijk bureau.

Al deze informatie is nu samengebracht op de website van de landelijke kerk. Graag vertrouwen we erop dat kerkvoogden en andere betrokkenen met deze informatie geholpen worden.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit