Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Nieuwsbrief voor kerkvoogdijen

20 december 2023

Lees hier de nieuwsbriefvoor kerkvoogdijen van december 2023.

In de nieuwsbrief vindt u volgende onderwerpen:

- Kerk en veiligheid, verhoging dreigingsniveau
- Factsheet 'Kerk en veiligheid. Wat te doen?' en handboek 'Veiligheid religieuze instelling 2.o'
- Energiebesparing in kerkgebouwen
- Energiebesparingsplicht en -informatieplicht
- Moeilijkheden met betalingsverkeer
- Stichting Financieringsfonds
- De twaalf-jaarlijkse stemming over het beheer
- Wijziging gegevensportaal UBD
- Aanpassingen en indexering traktementen en salarissen per 01-01-2024
- Preekbeurtvergoeding per 01-01-2024
- Vergaderdata commissie toezicht en financiën 2024
- Online informatie voor kerkvoogden

Klik hier om de nieuwsbrief te lezen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit