Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Rookmelders

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022

Sinds 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping van een woonhuis verplicht. De eigenaar van een woning is verplicht om de rookmelders te plaatsen. En bij een huurwoning moet de verhuurder zorgen voor de plaatsing.

Volgens de generale regeling voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen (GRPP) wordt er door de gemeente aan de predikant een ambtswoning ter beschikking gesteld. Daarbij is er geen sprake van (ver)huur of een huurovereenkomst.

Wel is er, naast andere voorwaarden waaraan een pastorie moet voldoen, in GRPP artikel 5 lid 4 bepaald dat ‘de kosten van onderhoud en reparaties van de ambtswoning, die volgens het Burgerlijk Wetboek voor rekening van huurders zouden komen, worden door de predikant gedragen. De overige lasten en onderhoudskosten komen voor rekening van de gemeente.

In lijn met deze bepaling, en het gegeven dat de eigenaar of verhuurder verantwoordelijk is voor de plaatsing van brandmelders, wordt er van uitgegaan dat het plaatsen van rookmelders in een pastorie tot de verantwoordelijkheid van het college van kerkvoogden behoort.

Naast de plaatsing speelt ook het controleren, onderhoud en het zo nodig vervangen van batterijen een rol.  Op deze verantwoordelijkheid kan de huurder aangesproken worden. En in de kerkelijke situatie is dat ‘de pastoriebewoner’. Het is belangrijk om over dit onderdeel van controle en onderhoud duidelijke afspraken te maken met de pastoriebewoners en die ook te bevestigen. Zodat hierover geen misverstanden ontstaan!

Meer informatie over de regeling en gebruik m.b.t. rookmelders is de vinden op de website van de Rijksoverheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezond-en-veilig-wonen/vraag-en-antwoord/hoeveel-rookmelders-moet-ik-in-mijn-huis-hebben

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit