Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Monumenten Financiering en Onderhoud

In Nederland bestaan er meerdere soorten monumenten. Meest voorkomende monumenten zijn de Rijks- en Gemeentelijke monumenten. Binnen onze kerk zijn er een tiental Rijksmonumenten en ook enkele Gemeentelijke monumenten in gebruik en beheer. Het soort monument bepaalt onder meer welke rechten en plichten u als eigenaar/kerkvoogdij hebt, maar ook welke financiële mogelijkheden er zijn om onderhoud, restauratie of verbouwing te financieren.

Op de website www.monumenten.nl is alles te vinden over de financiering en het bezit van een monument, over onderhoud en restauratie, en zijn er verhalen uit de praktijk te lezen.

Voor onderhoud en restauratie zijn er verschillende subsidie- en financieringsmogelijkheden. O.a.
- Instandhoudingssubsidie
- Financiering onderhoud en restauratie
- Subsidie voor herbestemming

Met behulp van een handige financieringscheck krijgt u een indicatie van de financiële mogelijkheden voor het instandhouden van het monument. En hoe, en waar een subsidie, lening of financiering aangevraagd kan worden.

Naast informatie over de financiën is er op de website veel informatie te vinden over onderhoud- en restauratiewerkzaamheden. Denk hierbij ook aan schilderwerk en interieuronderhoud.

Verder is er op deze website uitgebreide informatie te vinden over:
- Hoe worden restauratie plannen concreet gemaakt?
- Het verduurzamen ren nemen van energiebesparende maatregelen tijdens de restauratie.
- Alles over wet- en regelgeving en vergunningverlening.

En met een abonnement op de (gratis) digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte van het laatste nieuw en ontwikkelingen.

Raadpleeg ook de volgende websites:
http://www.cultureelerfgoed.nl
http://www.erfgoedmonitor.nl
www.monumentenwacht.nl
www.restauratiefonds.nl
www.ondernemersplein.nl/subsidie/beschermd-rijksmonument/
www.fimnederland.nl
https://cultureelerfgoed.nl/monumentenregister
www.SBKG.nl
http://www.kkgadviseurs.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit