Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Informatiebeheer

Een speld in de hooiberg is moeilijk te vinden, of die er nu een week ligt of al jaren … We kunnen ook spreken van ‘digitale hooibergen’. Daarom zijn advisering en richtlijnen zo waardevol.

Archiefbeheer vormt het sluitstuk van het opstellen, verzenden, ontvangen en bespreken van documenten en daarin vastgelegde informatie. Daarbij spelen zaken als vertrouwelijkheid, terugvindbaarheid en authenticiteit een belangrijke rol.

Het breed moderamen van de generale synode besloot tot de oprichting van een werkgroep, die tot taak kreeg de kerk en gemeenten met advies te dienen over hoe een kerkelijk archief (gemeentelijk, classicaal en landelijk) opgezet dient te worden.

Om gemeenten van dienst te zijn, is een brochure met richtlijnen opgesteld. In de richtlijnen worden enerzijds de vormers van archieven, vanuit kerkenraden, kerkvoogdijen en verenigingen en anderzijds de archiefbeheerder met een speciale opdracht de archieven te beheren.

De werkgroep informatiebeheer kan u ook van dienst zijn door middel van advies en beantwoording van vragen met betrekking tot het (opzetten van) archief van uw plaatselijke gemeente.

De werkgroep is te benaderen via het kerkelijk bureau. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit