Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Teruggaaf energiebelasting

Kerken kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van de energiebelasting.
Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de teruggaaf is dat het gebouw voor minstens 70% bestemd is voor openbare erediensten of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levens- beschouwelijke aard. Vrijwel ieder kerkgebouw zal hieraan voldoen. Het verzoek tot teruggaaf moet uiterlijk binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waar de eindafrekening betrekking op heeft worden ingediend bij de Belastingdienst/kantoor Emmen/Energieteam. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting. Het bedrag van de teruggaaf kan oplopen van enkele honderden tot meer dan duizend euro per jaar!
U kunt het formulier downloaden vanaf de website van de Belastingdienst: Teruggaaf energiebelasting instellingen (belastingdienst.nl)
(Er zijn adviesbureaus die dit voor u willen doen. Per saldo kost u dat evenzoveel tijd. Alleen wordt de teruggaaf door de adviesbureaus ‘afgeroomd’ met een provisie van 20 tot soms 25%.)

Het is ook mogelijk om teruggaaf van voorgaande jaren aan te vragen. Dit kan met terugwerkende kracht tot vijf jaar!

Voor meer informatie over dit onderwerp, of voor het opvragen van het formulier ‘Verzoek Teruggaaf energiebelasting’, kunt u ook contact opnemen met het kerkelijk bureau.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit