Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Pensioenregeling plaatselijke medewerkers

Volgens de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk dient voor plaatselijke kerkelijk werkers of kerkelijke functionarissen een pensioenvoorziening te worden gerealiseerd. Er is nadrukkelijk geen collectieve pensioenregeling afgesproken. Gemeenten dienen hier zelf in te voorzien.
Voor nadere informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit