Meer over Kerkvoogd

Pensioenregeling plaatselijke medewerkers

Volgens de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk dient voor plaatselijke kerkelijk werkers of kerkelijke functionarissen een pensioenvoorziening te worden gerealiseerd. Er is nadrukkelijk geen collectieve pensioenregeling afgesproken. Om het realiseren van een individuele pensioenregeling te vergemakkelijken en de kosten van het (verplicht) advies zoveel mogelijk te beperken, heeft het kerkelijk bureau ervoor gekozen om samen te werken met Retira Pensioenadviseurs. De kosten van dit advies bedragen € 350 exclusief BTW.  Dat is substantieel lager dan in de adviesmarkt gebruikelijk is. 

Om de keuze voor een pensioenregeling te vergemakkelijken, zijn er drie varianten ontwikkeld. Naast een ‘100%-variant’ zijn er twee alternatieve varianten ontwikkeld (een 75% en een 50%-variant).  De varianten zijn verschillend qua niveau van de pensioenregeling en dienovereenkomstig voor de kosten van de pensioenregeling. Dit al naar gelang van de pensioenwensen en financiële mogelijkheden van de gemeente. Voor meer technische informatie over de verschillende varianten wordt verwezen naar het document ‘Varianten pensioenregelingen’ dat verkrijgbaar is via het kerkelijk bureau.

De praktische samenwerking tussen het kerkelijk bureau en de pensioenadviseur ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. Veel feitelijke informatie ten behoeve van het klantprofiel wordt door het kerkelijk bureau opgevraagd bij de kerkvoogdij. Na inventarisatie van de pensioenwensen vraagt Retira Pensioenadviseurs offertes op bij een aantal pensioenuitvoerders en brengt hierover advies uit. Na akkoord van de kerkvoogdij wordt de uitvoeringsovereenkomst ter ondertekening toegezonden en kan de pensioenregeling in werking treden. 
De uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten tussen de kerkvoogdij/gemeenten en de pensioenuitvoerder.   

Door middel van bovenstaande voorziening hopen we u van dienst te kunnen zijn. Vanzelf is het de keuze van de kerkvoogdij om van deze mogelijkheid wel of geen gebruik te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit