Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Acceptgirokaart (verdwijnt)

De acceptgirokaart verdwijnt

Vanaf 1 maart 2023 zijn er geen acceptgiro’s meer te verkrijgen en 31 mei 2023 is de laatste dag waarop banken de acceptgiro’s nog verwerken. Voor gemeenten die nu nog gebruik maken van acceptgiro’s is het daarom belangrijk om over te stappen naar alternatieven. Hieronder een overzicht van eventuele alternatieven en betaalopties.

-              De betaalinstructie/betaalinformatie

In de betaalinstructie staat alle informatie in een overzichtelijke volgorde die nodig is om de overboeking af te handelen. Zoals de naam en het IBAN-rekeningnummer van de begunstigde en het betalingskenmerk of omschrijving van de betaling. De betaler/gever voert de gegevens handmatig in het internetbankieren, mobiel bankieren of overschrijvingsformulier in.
Voorbeelden en sjablonen van een betaalinstructie met een standaard indeling en opmaak zijn te vinden op de website van Betaalvereniging Nederland: https://www.betaalvereniging.nl/betaalproducten-en-diensten/betaalinstructie/sjablonen-betaalinstructie/

-              iDeal

iDeal is de elektronische uitvoering van de betaalinstructie. iDeal is een standaard betaalmethode die door middel van een QR-code of een betaallink aangeboden kan worden. Het verzoek voor betaling of overmaking kan aangeboden worden door bijvoorbeeld iDeal te integreren op de website of door middel van een e-mailbericht. Ook is het mogelijk (Whats-)App of  overige sociale media hiervoor te gebruiken. Alle betaalgegevens worden automatisch klaargezet in het bankprogramma of de betaalapp, zodat de gever die niet zelf hoeft over te tikken. Daarbij kan de gever ook geen tikfouten maken. Het is ook mogelijk om een iDeal opdracht te maken door een QR-code op een brief of folder af te drukken die de gever met een bankapp op de smartphone kan scannen.

-              Een betaalverzoek

Een betaalverzoek kan in het bankierpakket aangemaakt worden. In het betaalverzoek kan een omschrijving, een (zelf te bepalen) bedrag en een omschrijving opgenomen worden. Van dit betaalverzoek kan een QR code of betaallink aangemaakt worden. Het is in te stellen of de betaallink/QR code eenmalig of vaker gebruikt kan worden.

-              Een doneer- of betaallink

Een betaalverzoek kan aangeboden worden door middel van een doneerlink. Het aanbieden van de doneerlink kan via een e-mail, een WhatsApp-bericht, sms, website of ander online kanaal. De ontvanger hoeft dan niets anders te doen dan te klikken op de link en de gift af te ronden in de eigen bankomgeving.

-              De QR code

De QR-code werkt hetzelfde als de betaallink. Alleen moet de QR-code gescand worden. Scannen kan bijvoorbeeld met een smartphone. De betaler kan de betaling vervolgens via de smartphone afronden. Voor het aanmaken van een QR-code kan gebruik worden gemaakt van een generator die ook door banken worden aangeboden. Een QR-code kan eenmalig of voor meerdere keren gebruikt worden.

-              De automatische incasso (of machtiging)

Veel gemeenten maken hier al gebruik van. Bij een automatische incasso geeft de schenker toestemming om eenmalig of periodiek een bedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Deze toestemming wordt verleend door middel van een machtiging. Er zijn uniforme machtigingsformulieren, maar de ontvanger/incassant mag ook zelf een machtigingsformulier ontwerpen. Om automatisch te mogen incasseren is een incassocontract nodig. Een incassocontract wordt afgesloten met een bank.

-              KerkAccept

De meeste Hersteld Hervormde gemeenten maken voor hun ledenregistratie gebruik van het ledenprogramma Scipio van Hagru BV. Door Hagru is een digitale betaaloplossing ter vervanging van de acceptgirokaart ontwikkeld. De zgn. KerkAccept. Deze applicatie is beschikbaar in Scipio Online. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dan is een koppeling met een betaalprovider noodzakelijk. Op dit moment is Mollie de enige betaalprovider waarmee een koppeling kan worden gemaakt. De verbinding met de provider komt tot stand op basis van een zogenaamde API-key; dit is een standaard onderdeel dat ervoor zorgt dat de betalingen op de juiste plek binnenkomen. Deze koppeling is in een paar eenvoudige stappen te realiseren. Het is belangrijk om de koppeling tijdig aan te vragen, aangezien er vaak sprake is van enige verwerkingstijd. Meer informatie over KerkAccept en de (mogelijkheden van een) betaalkoppeling kan opgevraagd worden bij Hagru BV via de volgende link www.kerkaccept.nl

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit