Dagelijks Woord

Tot een getuigenis...

Het is de opdracht van de kerk om hoorbaar en zichtbaar te zijn voor en onder het Joodse volk om hen tot een getuigenis te zijn.

Statement HHK 
Israël is opnieuw in oorlog en strijdt voor haar bestaansrecht. De Hersteld Hervormde Kerk weet zich onopgeefbaar verbonden met Israël als het volk van Gods verbond. In het besef dat niet alleen aan Israëlische zijde geleden wordt, blijft het gebed, zowel persoonlijk als in de gemeenten, het machtigste wapen. “Israël hope op den HEERE, van nu aan tot in der eeuwigheid.” (Psalm 131:3)

Brochure

Commissie Israël heeft haar visie op Israël samengevat en toegelicht in een prachtige brochure. Deze visie is uitgewerkt in 15 stellingen.

Op vrijdag 16 juni jl. is het eerste exemplaar overhandigd aan de preses van de synode.
Lees hier het artikel uit het Reformatorisch Dagblad.

Wilt u ook een brochure bestellen? Mail naar israel@hhk.nl of bel 0318-505541


De flyer 'Waarom Israël' is ook te bestellen via israel@hhk.nl of 0318-505541.

Giften zijn hartelijk welkom! U kunt uw bijdrage overmaken naar NL91RABO0191948225 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Israël

inschrijven
nieuwsbrief

Schrijf u hieronder in en
we houden u op de hoogte.

inschrijven

  • © hersteld hervormde kerk 2024