Dagelijks Woord

Meer over Giften

De kerk in uw nalatenschap

In de kerk staan we voortdurend stil bij de vergankelijkheid van dit leven. Wij weten niet wanneer het aardse leven voor ons voorbij zal zijn. Steeds vaker denken mensen bewust na over hoe verschillende zaken na het sterven afgehandeld dienen te worden. Dat is niet omdat mensen dit leven niet los kunnen laten, maar juist omdat door het zorgvuldig vastleggen van uw laatste wil u blijk geeft van wat voor u belangrijk is.  Zo kunt u in uw testament optekenen dat de zorg en aandacht voor het Joodse volk voor u een belangrijke zaak is.

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke ker, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. van de Commissie Israël in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels. Giften aan Commissie Israël vallen onder de ANBI-beschikking van de Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde kerk te Veenendaal. Het RSIN-nummer is 813534215.

  • © hersteld hervormde kerk 2024