Dagelijks Woord

Meer over Giften

Erfenissen en legaten

Een aantal zaken is van belang wanneer u ervoor kiest om een organisatie als de commissie Israël uw nalatenschap na te laten. Het is niet vanzelfsprekend dat de kerk of een stichting als erfgenaam of legataris optreedt. Dit zal vast moeten worden gelegd in een testament. Dit is eenvoudiger dan veel mensen denken. U doet dit namelijk samen met een notaris. U kunt geheel vrijblijvend een (veelal gratis) afspraak maken bij een notariskantoor om u voor te laten lichten over de opmaak van een testament.

Wanneer u geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen hebt aangewezen, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. De enige weg om een (kerkelijke) organisatie onderdeel uit te laten maken van uw nalatenschap is door een testament op te laten maken bij de notaris.

In een testament kunt u naast erfgenamen ook legatarissen aanwijzen: iemand die een legaat ontvangt uit een erfenis. Een legaat is, anders dan een erfenis, een vastgesteld bedrag of het zijn bepaalde goederen, bijvoorbeeld een woning, perceel of kunstvoorwerp.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat de HHK een ANBI-status heeft, waardoor zij geen erfbelasting hoeft te betalen. Hierdoor komt 100% van het toegezegde bedrag of van de ontvangsten uit de erfenis ten goede aan het werk van de commissie Israël.

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke ker, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. van de Commissie Israël in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels. Giften aan Commissie Israël vallen onder de ANBI-beschikking van de Stichting Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde kerk te Veenendaal. Het RSIN-nummer is 813534215.

  • © hersteld hervormde kerk 2024