Dagelijks Woord

Meer over Commissie

Commissie

De Hersteld Hervormde Kerk heeft tijdens de generale synode van juni 2013 de commissie Israël ingesteld. Want ook het Joodse volk heeft de Christus der Schriften nodig om verzoening en vrede te ontvangen door het volbrachte werk op Golgotha. De commissie Israël bestaat uit:

  • ds. F. van Binsbergen
  • ds. D.J. Diepenbroek
  • ds. R. van de Kamp
  • ds. K.J. Kaptein
  • P.D. Knöps
  • P.N. Pors
  • L. Prins

Wij stellen ons ten aanzien van Israël concreet de volgende opdracht:
De Hersteld Hervormde Kerk wil zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn voor en onder het Joodse volk in en buiten Israël en op verschillende terreinen tot een getuigenis zijn. Zij doet dit door middel van haar commissie Israël, die de schakel vormt naar de kerkelijke gemeentes.

  • © hersteld hervormde kerk 2022