Dagelijks Woord

Meer over Doelstelling

Doelstelling

De commissie Israël stelt zich een viertal doelstellingen:

1. Liefde voor Israël: als binnen de verschillende gemeenten meer liefde voor Israël zou zijn dan zal er ook meer gebed komen. Dit wil de commissie bereiken door het geven van lezingen, contact te leggen met jongeren, in het ledeninformatieblad, kerkblad en andere organen verslag te doen van werkzaamheden en door gebed.

2. Jaloers maken: de Bijbelse opdracht zoals Paulus die verwoordt, zodat er een ingang is om hen het Evangelie van de gekruisigde Christus te betuigen. Dit wil de commissie bereiken door in contact te komen met Joden, te investeren in deze relaties en Bijbels en geestelijke lectuur te verspreiden. Doordat christenen een beladen geschiedenis hebben als het gaat om antisemitisme en Jodenvervolging, is het van groot belang dat we niet alleen met woorden, maar ook met daden bewijzen dat wij het Joodse volk van harte liefhebben.

3. Kennis over en uit Israël: voor het invulling geven aan onze roeping ten aanzien van Israël is kennis over en uit Israël essentieel. Dit wil de commissie bereiken door het organiseren van lezingen, predikantendagen en studiereizen, door studies uit te geven en aandacht te vragen voor het onderwerp in het curriculum van de predikantenopleiding.

4. Eenduidige visie: het is belangrijk om vanuit een eenduidige en gedeelde visie te werken.

Binnen de commissie is de visie op Israël voortdurend onderwerp van aandacht. Om deze visie een gedeelde visie te laten blijven, zal deze ook regelmatig op de synodetafel worden gebracht.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023