mannenbond

Welkom

Een eeuwige tegenstelling
´En nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.´ Luk. 16:25b
 
Als we voor de poort van de rijke meneer uit Lukas 16 de arme Lazarus zien liggen ‘vol zweren’ denken we als vanzelf aan de Oudtestamentische Lijder Job. Ze hebben werkelijk veel met elkaar gemeen. Maar er is één aanzienlijk verschil nl. dat Job aan deze zijde van zijn dood en graf vertroost wordt, en Lazarus pas aan gene zijde. Nu, dat is het eeuwige heden der eeuwigheid waarin de levende kerk eenmaal delen mag, een eeuwigheid vol troost, vol vrede en vol blijdschap. Het eeuwige leven , zonder zonde en zonder tranen, ook zonder raadselen en zonder ‘waaroms?’.
 
Aan Lazarus gaat, hoe langdurig zijn leed op aarde ook is, en hij treuren moet in zijn jammerlijke omstandigheden, tenslotte de Zaligspreking van Math 5 in vervulling: ‘Zalig zijn die treuren want zij zullen vertroost worden.’ Voor Lazarus was dat in zijn eeuwig huis, in zijn eeuwige bestemming. Vader Abraham zegt tegen de onduldbare pijnen lijdende rijkaard, die in zijn aardse leven Lazarus geen blik verwaardigde: ‘Nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten.’
 
Wordt vertroost, en gij lijdt – beide uitdrukkingen staan in de onvoltooide tegenwoordige tijd.  Aan geen van beide komt meer een einde. Noch aan de vertroosting van Lazarus, de God behoeftige – dat betekent zijn naam –, noch aan het lijden van de God-vergetende zwelger. Het is en het blijft een eeuwigdurende tegenstelling. Een gapende kloof scheidt hemel en hel. Er is geen overgang, zelfs niet in de vorm van een vagevuur van de één (hel) naar de ander (hemel) mogelijk, en ook niet omgekeerd.
 
De vertroosting van Lazarus bestaat daarin, dat hij zich zalig weet, en zalig bevindt: hij is namelijk op de mooiste plek in de hemel, als ik het zo mag zeggen. In ‘Abrahams schoot’ droegen hem de engelen. Bij de vader der gelovigen, die zelf ook ‘op hope, tegen hope’ had mogen geloven aan Gods beloften. Wie zal Lazarus daar en van dan ‘afscheiden van de liefde van Christus’ of van de ‘liefde van God, die daar is in Christus Jezus onze Heere?’ Welke toekomst reist u tegemoet?

Wijlen ds. J. van der Haar

 

 

 

Toogdag 2019 | 19-10-2019

bekijk alle albums
  • © hersteld hervormde kerk 2020