mannenbond

Meer over Toogdag 2024

Toogdag 2024

Mannenbond: Ledenvergadering en Toogdag 2024

Wij hopen onze jaarlijkse Ledenvergadering en de Toogdag weer te houden op zaterdag 19 oktober 2024. Zoals gewoonlijk zijn wij te gast in de Bethelkerk in Lunteren. De toogdag begint om 10:30 uur en uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te kunnen keren. Voorafgaand is er de Ledenvergadering, die begint om 09:45 uur. Het onderwerp van de Toogdag is: Leven bij het Woord Gods. Het Woord Gods is het middel, waardoor God de Zijnen heiligt. ‘Uw Woord is de waarheid.’ Ds. J. van Meggelen uit Nederhemert en ds. H. Roelofsen uit Gameren zijn bereid gevonden een referaat te houden. Voor alle voornemens geldt: ‘Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.’

  • © hersteld hervormde kerk 2024