mannenbond

Meer over Toogdag 2024

Toogdag 2023

De sleutelen des hemelrijks

De Toogdag 2023 werd gehouden op zaterdag 21 oktober 2023 te Lunteren. Het onderwerp was: De sleutelen des hemelrijks. In de ochtendbijeenkomst hield ds. H.J. van Marle een referaat over de verkondiging van het heilige Evangelie; met aandacht voor voorwerpelijk-onderwerpelijke prediking. Een benadering vanuit meer het Schriftuurlijke perspectief. In de middagbijeenkomst hield ds. P. Verhaar een referaat over hoe het hemelrijk door de prediking van het heilige Evangelie, ontsloten dan wel toegesloten wordt. Een benadering vanuit meer pastoraal perspectief.

Klik hier voor het referaat van ds. Van Marle en hier voor het referaat van ds. Verhaar.
 

landelijke agenda

  • © hersteld hervormde kerk 2024