mannenbond

Meer over Toogdag 2024

Toogdag 2019

Zaterdag 19 oktober 2019 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de jaarlijkse Toogdag van onze Mannenbond gehouden. We verwachten dit jaar nog weer meer bezoekers dan eerdere jaren. We willen immers met elkaar spreken over de Dordtse Leerregels. In dit meest onbekende belijdenisgeschrift worden remonstrantse dwalingen weerlegd. Dwalingen die A.D. 2019 op het kerkelijk erf openlijk of bedekt als waarheid worden aangehouden. Daarom is het zo belangrijk dat u er bent. Ter inleiding worden twee referaten gehouden. Het ochtendreferaat wordt uitgesproken door ds. A. Vlietstra van Harskamp en gaat over de actualiteit van De Dordtse Leerregels in zowel prediking als pastoraat, terwijl het middagreferaat gaat over de volharding der heiligen n.a.v. H5 van De Dordtse Leerregels en wordt door ds. M. van Sligtenhorst van Achterberg uitgesproken. De Toogdag begint om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er ontvangst met een kopje koffie, thee en cake. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. In de lunchpauze van 12:00-13:00 uur worden u broodjes en drinken aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt er voor én na de pauze gecollecteerd. Iedereen is hartelijk welkom. Voorafgaand van 09:45-10:15 uur is de jaarlijkse Ledenvergadering van onze Mannenbond. Wij rekenen op uw komst en hopen u zaterdag 19 oktober a.s. in Lunteren te mogen begroeten. Voor al het onze geldt: Deo volente.

Luister hier de uitzending van de Toogdag 2019 na.

  • © hersteld hervormde kerk 2024