mannenbond

Meer over Toogdag 2024

Toogdag 2022

De rechtvaardiging door het geloof

Op zaterdag 22 oktober a.s. is de Toogdag van de Hersteld Hervormde Mannenbond gepland. Het onderwerp is: De rechtvaardiging door het geloof. Maarten Luther noemde dit hét artikel waarmee de kerk staat of valt. De leer van de rechtvaardiging door het geloof in het plaatsvervangend offer van Christus, raakt onze zaligheid en het bestaansrecht van de kerk. Datgene waar het om gaat.

Wanneer die boodschap uit de kerk verdwijnt, houdt de kerk op christelijke kerk te zijn. Zo belangrijk is een zuiver Bijbelse opvatting over de rechtvaardiging van een zondaar voor God. Het getuigenis van de apostel Paulus hierover is van grote betekenis. Wij vinden die in Romeinen 3 vers 28: ‘Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.’

Als mannenbond hebben we gemeend hier aandacht aan te moeten besteden. In de ochtendbijeenkomst benadert ds. R.W. Mulder uit Montfoort het onderwerp vanuit Gods Woord. In de middagbijeenkomst benadert ds. C.M. Buijs uit Elspeet het onderwerp meer vanuit pastoraal perspectief, o.a. gebaseerd op het gedachtegoed van ds. I. Kievit.

De Toogdag begint om 10:30 uur en uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren, en wordt gehouden in de Bethelkerk te Lunteren. Voorafgaand daaraan is de jaarlijkse ledenvergadering. We hopen dat we fysiek bijeen mogen komen. Voor al onze voornemens geldt: Deo Volente.
Voor vragen en of nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter ds. IJ.R. Bijl of de secretaris dhr. K. van den Herik.

  • © hersteld hervormde kerk 2024