• " En hetzij dat een lid lijdt,
    zo lijden al de leden mede
    "
    1 Korinthe 12 vers 26

Ondersteuning en toerusting in uw werk als diaken

Diaconaat is een belangrijke opdracht in de Bijbel aan de christelijke gemeente gegeven (Galaten 6:10). De generale diaconale commissie wil u hierin dan ook graag ondersteunen. Zo organiseren wij onder andere een landelijke toerustingsdag voor diakenen en kunnen wij uw diaconie van persoonlijk advies voorzien over zaken als financiën en beleid. Ongeveer 3x per jaar verschijnt er een digitale nieuwsbrief met belangrijke ontwikkelingen rond diaconaat. U kunt zich hiervoor inschrijven op deze website. 

Met regelmaat worden er door diakenen om advies gevraagd over allerlei diaconale aangelegenheden. Een aantal veelgestelde vragen zijn hier na te lezen.

Onze visie
De generale diaconale commissie (GDC) heeft een overkoepelende en landelijke taak. Het gaat hierbij om diaconaal werk dat de plaatselijke gemeenten en de classes overstijgt. Bijvoorbeeld een cursus voor diakenen of de organisatie van een landelijke toerustingsdag.

In Handelingen 6 is te lezen over de instelling van het diakenambt. Door de zorg voor de armen op zich te nemen, kunnen de apostelen zich richten op de Evangelieverkondiging. Vanuit Gods Woord hebben diakenen de roeping en plicht om gemeenteleden te stimuleren om barmhartigheid en naastenliefde te tonen. In de Bijbel is de dienst van de barmhartigheid een taak van iedere christen. Ieder gemeentelid mag hierin bezig zijn met zijn of haar talenten. Het onderling dienstbetoon vindt plaats in navolging van Jezus Christus. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen (Johannes 20:28).

  • © hersteld hervormde kerk 2024