• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Welkom

 • 11 sep2018

  Preekoefeningen

  Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit...

  lees meer
 • Aankondiging winterconferentie 2018

  Op D.V. 3 en 4 januari 2019 vindt de 13e tweedaagse winterconferentie plaats. Deze keer zijn de...

  lees meer
 • 16 nov, 2018

  Bericht van de commissie toelating

  De commissie toelating heeft op 15 november een kandidaat toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld.

  lees meer
  16 nov2018
 • 14 sep, 2018

  Bericht commissie toelating

  Lees hier het actuele nieuws van de commissie toelating.

  lees meer
  14 sep2018
 • Conference on The Theology of Dort (1618–1619)

  Call for papers

  lees meer
 • Terugblik opening academisch jaar 2018-2019 A.D.

  Op 31 augustus jl. vond de opening plaats van het academisch jaar van het Hersteld Hervormd Seminarie. Deze bijeenkomst werd...

  lees meer
lees alle nieuwsberichten
 • © hersteld hervormde kerk 2018