• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Studenten

Studenten

Het Hersteld Hervormd Seminarium is in eerste instantie bedoeld voor studenten die zich voorbereiden op het predikantschap in de Hersteld Hervormde Kerk. Het is echter ook mogelijk aan het HHS te studeren zonder de bedoeling predikant te worden. Het Seminarium staat ook open voor studenten uit andere kerkgenootschappen. Tijdens de studie worden studenten gevormd voor hun roeping in de kerk of eventueel ergens anders in de samenleving.
In cursusjaar 2021-2022 telt het HSS 26 bachelor- en 20 master-studenten.

 • © hersteld hervormde kerk 2022