• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Toelating

Toelating

Commissie Toelating is betrokken bij het verlenen van het preekconsent en bij de beroepbaar-stelling. Voor meer informatie, klik hier.

Kandidaten met preekconsent (voor meer informatie, klik hier)
01-01-2001          M. Diepeveen
01-10-2020           A. den Hartog
12-02-2021           D.A. Pater
28-05-2021           H. Ottema
31-03-2022          E. Verhelst
12-05-2022          R. Nederveen
12-05-2022          J.H. van der Velden
05-07-2022         W. Kos
21-01-2023          E.J. van Ettekoven

Kandidaten die beroepbaar gesteld zijn (voor meer informatie, klik hier)
17-04-2012          G.J. Veldhuis
04-07-2013          D. Baarssen
06-09-2019          J.W. Bonenberg
21-01-2023          A. van Duijn
09-03-2023         A. den Hartog
09-03-2023         D.A. Pater

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023