• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Toelating

Toelating

Commissie Toelating is betrokken bij het verlenen van het preekconsent en bij de beroepbaar-stelling. Voor meer informatie, klik hier.

Kandidaten met preekconsent (voor meer informatie, klik hier)
01-01-2001          M. Diepeveen
29-10-2011          W.H. Hoorn
03-10-2014          G.M. Bosker
01-10-2020           A. den Hartog
01-10-2020           C.A. van den Brink
27-11-2020           C.R. van der Toorn
12-02-2021           D.A. Pater
09-04-2021           A. van Duijn
09-04-2021           H. van de Beek
28-05-2021           H. Ottema

Kandidaten die beroepbaar gesteld zijn (voor meer informatie, klik hier)
17-04-2012          G.J. Veldhuis
04-07-2013          D. Baarssen
08-06-2018          W.J. Korving
06-09-2019          J.W. Bonenberg
 

 • © hersteld hervormde kerk 2022