• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Toelating

Toelating

Commissie Toelating is betrokken bij het verlenen van het preekconsent en bij de beroepbaar-stelling. Voor meer informatie, klik hier.

Kandidaten met preekconsent (voor meer informatie, klik hier)
01-01-2001          M. Diepeveen
12-05-2022         J.H. van der Velden
21-01-2023         E.J. van Ettekoven
06-07-2023        G.H. Koppelman
26-01-2024         B. Engberts
22-03-2024        H. van der Schans

Kandidaten die beroepbaar gesteld zijn (voor meer informatie, klik hier)
17-04-2012          G.J. Veldhuis
04-07-2013          D. Baarssen
06-09-2019          J.W. Bonenberg
09-11-2023          R. Nederveen
26-01-2024           W. Kos

 • © hersteld hervormde kerk 2024