• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Contact

Contact

Hersteld Hervormd Seminarie
Hoofdgebouw Vrije Universiteit, Faculteit Religie en Theologie
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam
Tel. 020-5986606

Secretariaat Seminarie
Dr. P.C. Hoek
Mennestraat 23
3882 AN  Putten
tel. 0341-496750, email: pc.hoek@kpnmail.nl

Secretariaat Faculteit der Godgeleerdheid
Hoofdgebouw, kamer 2E-06
tel. 020-5986620, email: secretariaat.frt@vu.nl

Commissie Opleiding en Vorming
secretariaat:
Dr. P. de Jong
Baljuwstraat 20
3417 SC  Montfoort
tel. 06-53339459, email: cov@hhk.nl

Commissie Toelating
secretariaat:
Oud. J. van Ooijen
Molenstraat 43, 5317 JB Nederhemert
tel. 0418-552743, e-mail: janvanooijen@kliksafe.nl

 

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024