• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht van commissie toelating

13 mei 2022

Per 12 mei is er preekbevoegdheid verleend aan twee studenten en is een student beroepbaar gesteld

Beroepbaar gesteld:
> kand. C.R. van der Toorn, Den Haag

Preekbevoegdheid verleend:
> kand. R. Nederveen, Nieuw-Lekkerland
> kand. J.H. van der Velden, Nieuw-Lekkerland

 • © hersteld hervormde kerk 2022