• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Bericht van commissie toelating

10 maart 2023

Per 9 maart zijn er twee kandidaten beroepbaar gesteld

Beroepbaar gesteld:
> kand. A. den Hartog, Kesteren
> kand. D.A. Pater, Veenendaal

 • © hersteld hervormde kerk 2023