• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Sinds december 2020 wordt vanuit het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) een periodiek uitgegeven, getiteld ‘Kerux’. Kerux vervangt de twee bestaande nieuwsbrieven, nl. 
- de zgn. interne HHS-nieuwsbrief, speciaal voor docenten en studenten (klik hier voor de tekst van die nieuwsbrieven), 
- ‘Rondom het Seminarie, de zgn. externe nieuwsbrief voor belangstellenden (klik hier voor meer informatie en de tekst van die nieuwsbrieven).

In Kerux kunt u info vinden over het reilen en zeilen van het seminarie, met onder andere artikelen van docenten over hun vakgebied, studenten over hun scriptie, en een overzicht van afgestudeerden. 

Wilt u de nieuwsbrief na verschijnen direct in uw mailbox ontvangen? Geef dat hier aan, dan zal ‘Kerux’ rechtstreeks naar u toegestuurd worden. 

 • © hersteld hervormde kerk 2024