• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Vanuit het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) worden twee verschillende nieuwsbrieven uitgegeven:
- De HHS-nieuwsbrief, speciaal voor docenten en studenten; klik hier voor meer informatie en de tekst van de nieuwsbrieven
- Rondom het Seminarie; de nieuwsbrief voor wie mee wil leven met het Seminarie; klik hier voor meer informatie en de tekst van de nieuwsbrieven

Via deze nieuwsbrieven kunt u op de hoogte blijven van het wel en wee van het Seminarie.
 

 • © hersteld hervormde kerk 2019