• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Nieuwsbrieven

Rondom het Seminarie

Vanaf augustus 2016 -augustus 2019 verscheen 'Rondom het Seminarie', de externe nieuwsbrief van het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS). Via deze nieuwsbrief werden meelevende en geïnteresseerde gemeenteleden en belangstellenden op de hoogte gehouden van zaken, die het HHS aangaan. Naast een bijdrage van een docent en een column van een student waren er in deze nieuwsbrief nieuws-items te vinden en werden er gebedspunten aangedragen. 

Vanaf 2020 is ‘Rondom het Seminarie’ opgegaan in ‘Kerux’, de nieuwe nieuwsbrief van HHS. 

Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie' - augustus 2016
Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie' - januari 2017
Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie' - augustus 2017
Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie' - februari 2018
Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie' - september 2018
Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie' - januari 2019  
Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie - augustus 2019
 

 • © hersteld hervormde kerk 2024