hhk » direct naar de website
 
banner
 

Redactioneel

Iedere instelling geeft graag een kijkje in de keuken om de betrokkenheid van de achterban te versterken en om anderen nieuwsgierig te maken. Dat vindt meestal plaats door een nieuwsbrief die u informeert over het reilen en zeilen van de desbetreffende instelling.

Dat geldt ook voor een theologisch seminarie als het HHS. Voorheen gebeurde dit door twee nieuwsbrieven: een interne variant die door prof. dr. W. van Vlastuin aan studenten en docenten werd verstuurd en een externe versie die aan kerkenradren e.d. werd verstuurd. In  de eerste werd over het reilen en zeilen van het seimarie in het algemeen, maar ook van studenten en docenten geïnformeerd. De tweede variant bood een dieper inkijkje, doordat studenten aan het woord kwamen die een impressie van een bepaald vak gaven.

Lees hier verder.

 

 

 

 

INHOUDSopgave

- Het HHS; een kijkje in de keuken

- Winterconferentie
a. Oud goud in een nieuw jasje?b. New Calvinism - the history ans what's comping up: Zech. 4:6
c. Leren van John Piper?

- Gods vriendelijke stem in Job 38

- More Than a Commentator

- Overzicht afgestudeerden

- Aankondigingen

- Info en contact

 

 

 

 
 

 

 

Dankzegging gevraagd voor...

… studenten, die (een deel van) hun opleiding af mochten ronden.

… beroepbare kandidaten, die een beroep vanuit een gemeente mochten ontvangen.

Voorbede gevraagd voor...

… docenten en studenten, dat ze zich niet laten verleiden door misleidende geesten, maar in alles hun betrouwen op de HEERE zullen stellen.

… gezinnen van docenten en studenten

 

 

 

HEt HHS; een kijkje in de keukeN

Dat het Hersteld Hervormd Seminarium een seminarium is, betekent dat de opleiding is gericht op dienstbaarheid aan de kerk. Daarmee is al buitengewoon veel gezegd; De kerk is het werk van de drie-enige God. Het meest eigenlijke wat je van kerk kunt zeggen is dat het lichaam van Christus is. Wat is de kerk dan heilig. Hoewel ze nauwelijks gestalte heeft, hoewel het er vaak menselijk en kleinmenselijk toegaat, het is Gods eigen werk. De kerk is niet van mensen, maar van God. Hoe zullen we een plaats in de kerk innemen zonder roeping? Dat geeft eerbied, schroom en ontzag. 

  Lees verder »
 
 

OUd goud in een nieuw jasje?

Namen als Tim Keller en John Piper worden de laatste jaren nogal eens aangehaald. Hun prediking geniet grote belangstelling. Velen lezen hun boeken. Niet zo lang geleden was Piper nog in Nederland om zijn boodschap van ‘christenhedonisme’ onder de aandacht te brengen, zoals hij dat over de hele wereld doet. Deze mannen maken deel uit van het zogenaamde New Calvinism. In de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, is de theologie van deze beweging erg populair. Waar staat New Calvinism eigenlijk voor en hoe moeten wij dat waarderen?

  Lees verder »
 
 

NEW Calvinism - The history and what's comming up: Zech 4:6

Our subject today is I think of considerable importance to all who would identify themselves as Calvinist or Reformed. Something has been stirring especially in the United States. Out of that spiritual and philosophical upheaval, what we are calling ‘The New Calvinism’ has emerged. It is all quite recent. ‘The New Calvinism’ has appeared in the last twenty-five or so years. But it has grown quickly in influence. It has now impacted the Western church and beyond in very significant ways. Welcomed by some as a recovery of biblical truth, it has been treated by others as something demanding of us great caution.

  Lees verder »
 
 
 

Leren van John piper

Wie is John Piper?
In de Engelssprekende wereld is eigenlijk al vanaf de jaren vijftig sprake van nieuwe aandacht voor de gereformeerde leer. Een groeiend aantal predikers ging en gaat die leer uitdragen. We kunnen hier de namen noemen van D. Martyn Lloyd Jones, J.I. Packer en Arthur W. Pink. Een zeer belangrijke plaats heeft daarin ook de uitge-verij The Banner of Truth. Sinds een aantal jaren is in de VS de aanduiding ‘new cal-vinists’ in gebruik. Voorgangers noemen zich welbewust zo of worden door anderen zo aangeduid.

  Lees verder »
 
 

Gods vriendelijke stem in Job 38

Inleiding - In een preek die ik hoorde over Job 38:1-7 gaf de predikant een andere exegese dan gebruikelijk. Dat kwam hem op flink wat kritiek te staan en gaf discussie onder de hoorders van de preek. Om fatsoenlijk aan de discussie deel te kunnen nemen en de visie van de predikant te toetsen, ben ik me wat meer gaan verdiepen in dit tekstgedeelte. De meest voorkomende uitleg is dat Job in Job 38:1-42:6 door God wordt terechtgewezen en op z’n nummer wordt gezet. In de uitleg van de predikant spreekt God juist bemoedigend en vertroostend tot Job

  Lees verder »
 
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHS. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden