hhk » direct naar de website
 
banner
 

Rondom het Seminarie 

Geachte lezer,

Hier ziet u de vijfde aflevering van 'Rondom het Seminarie', de externe nieuwsbrief van het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS), op uw scherm. Behalve gebruikelijke nieuwsitems bevat deze nieuwsbrief enkele artikelen rondom het thema ‘Kerkgeschiedenis’.

Ideeën en/of suggesties wat betreft deze nieuwsbrief zijn en blijven welkom.

Kent u iemand die wellicht interesse heeft in de nieuwsbrief van het HHS? Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden om de nieuwsbrief direct in hun mailbox te ontvangen.

 
 
 

Agenda

- 31 augustus - Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarie

- 14 september - Openbaar College Vrijheid als gebondenheid aan de genade, door dr. P.C. Hoek

- 5 oktober - Openbaar College De betekenis van Dordt voor het kerkrecht door drs. J.L. Schreuders

- 19 oktober - Openbaar College De strijd om Dordt in de negentiende en twintigste eeuw, door dr. B.J. Spruyt

De data voor de preekoefeningen zijn nog niet bekend; deze worden naar verwachting medio september gepubliceerd op de website.

 
 
 
 

 

 

Dankzegging gevraagd voor...

… studenten, die (een deel van) hun opleiding af mochten ronden.

… beroepbare kandidaten, die een beroep vanuit een gemeente mochten ontvangen.

Voorbede gevraagd voor...

… docenten en studenten, dat ze zich niet laten verleiden door misleidende geesten, maar in alles hun betrouwen op de HEERE zullen stellen.

… gezinnen van docenten en studenten

 

 

 

Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarie

Op D.V. vrijdag 31 augustus zal in Kesteren de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2018-2019.Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van de docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarie. Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten.

  Lees verder »
 
 

Openbare colleges over ‘Het blijvend getuigenis van Dordt’

Even als vorig jaar is er in september en oktober weer gelegenheid om openbare colleges van het HHS te volgen, die georganiseerd worden in samenwerking met Studium Generale van Driestar educatief. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat in opdracht van de Staten Generaal de Dordtse Synode bij elkaar kwam. Met het oog daarop is er een lezingenserie met als overkoepeld thema ‘Het blijvend getuigenis van Dordt’.

  Lees verder »
 
 

Een rooms-katholieke theoloog: autoriteit of ‘Ezelinne Bileams’?

Over de rooms-katholieke leer en de plaats van de paus is de gereformeerde traditie heel duidelijk. De mis geldt als ‘vervloekte afgoderij’ (HC vrg. 80) en de paus als de antichrist. Tegelijk is het intrigerend dat gereformeerden in hun stichtelijke boeken wel elementen aan voor-reformatorische en rooms-katholieke literatuur ontleenden. 

  Lees verder »
 
 
 

Reformatiegeschiedenis: Op schouders van reuzen

Daar lopen we dan in de snijdende kou in de vroege ochtend van 28 februari 2018. Thermo-kleding aan. Uit de metro bovengronds gekomen is het even zoeken naar de Oude Kerk van Amsterdam, maar al gauw zien we een aantal grachten verderop de spits van de toren. In de nauwe straatjes rond de kerk is de verschaalde bierlucht bijna tastbaar. Bij de kerk aangekomen, voegen we ons bij de gids en een groepje studenten, dat al eerder is gearriveerd. Hier start onze excursie van het vak Reformatie- geschiedenis.

  Lees verder »
 
 

Geschiedenis van het Gereformeerd Piëtisme

Geschiedenis van het Gereformeerd Piëtisme, zo heet het vak wat het afgelopen jaar in tweede jaar van de Master is gevolgd. Dr. J. van de Kamp bespreekt verschillende stromingen uit het verleden, zoals het Puritanisme, Duits Piëtisme en Nadere Reformatie. Van iedere stroming brengt hij bepaalde theologen voor het voetlicht en bespreekt hun gedachten. 

  Lees verder »
 
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHS. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden