hhk » direct naar de website
 
banner
 

Rondom het Seminarie 

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u de tweede aflevering van 'Rondom het Seminarie', de externe nieuwsbrief van het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS). Naast nieuws-items en gebedspunten bevat deze nieuwsbrief artikelen rondom het thema ´preken´. Allereerst legt een docent uit hoe studenten geleerd wordt een preek te schrijven en vervolgens vertelt een student iets over het vak Homiletiek. Daarna kunt u lezen over peekoefeningen, met name over wat er op zo´n avond gebeurt. Wilt u het eerste gedeelte van zo´n avond bijwonen? In de agenda zijn de gegevens van de komende preekoefeningen te vinden. Vervolgens is er een bijdrage van en over Commissie Toelating, die belangrijke beslissingen moet nemen als het gaat over preken en preekbevoegdheid. Tenslotte volgt een persoonlijk verhaal van een student, die vorig jaar zijn preekbevoegdheid ontvangen heeft.

Ideeën en/of suggesties wat betreft deze nieuwsbrief zijn en blijven welkom.

Kent u iemand die wellicht interesse heeft in de nieuwsbrief van het HHS? Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden om de nieuwsbrief direct in hun mailbox te ontvangen.

 
 
 

Agenda

- 22 feb. Preekoefening te Veenendaal (J.W. Bonenberg)

- 29 maart Preekoefening te Boven-Hardinxveld (T.A. Bakker)

- 26 april Preekoefening te Ede (A. Speksnijder)

- 31 mei Preekoefening te Veenendaal (D.J. Honing)

- 22 juni Preekoefening te Boven-Hardinxveld (A. Moens)

 
 
 
 

 

 

Gebed gevraagd voor...

… docenten die doceren aan het HHS

… studenten die studeren aan het HHS

… docenten en studenten die te maken hebben met zorgen

... commissie Toelating

 
 
 

Terugblik winterconferentie

Op 5 en 6 januari 2017 vond de winterconferentie plaats rondom het thema ´Hervormd´. Ruim 60 studenten, kandidaten en beginnende predikanten bezochten de conferentie die in Mennorode te Elspeet gehouden werd.

  Lees verder »
 
nieuws  

Tussenstand donateurswervingsactie

De donateurswervingsactie heeft in het afgelopen jaar 119 nieuwe donateurs opgeleverd. Het stemt tot dankbaarheid dat zoveel mensen aangegeven hebben het Seminarie financieel te willen steunen.

  Lees verder »
 
 

Homiletische oefening

Dr. P.C. Hoek, docent Praktische theologie, geeft een korte impressie van de manier waarop studenten geleerd wordt een preek te schrijven.
 

  Lees verder »
 
 
 

Homiletiek

A. Speksnijder, student aan het HHS, neemt de lezer mee naar het vak Homiletiek

 

  Lees verder »
 
 

DE AVOND VAN EEN PREEKOEFENING

Regelmatig worden er preekoefeningen gehouden door onze theologiestudenten. Het is mogelijk een deel van zo´n avond bij te wonen. Het eerste gedeelte (van 19.00 -20.00 uur) is openbaar en voor iedereen toegankelijk. 

  Lees verder »
 
 

COMMISSIE TOELATING

Wat is het bijzonder wanneer er mannen door de Heere geroepen worden om te dienen in Zijn Kerk. Daar gaat meestal wel het één en ander aan vooraf. Soms moet er een andere studie afgebroken worden om theologie te kunnen gaan studeren.

  Lees verder »
 
 

Een student aan het woord... Preekbevoegdheid

Wat betekent het voor mij en voor ons gezin om nu voor te mogen gaan in de eredienst? Deze vraag stelde ik mezelf, toen mij gevraagd werd een kort artikel hierover te schrijven. 

  Lees verder »
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHS. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden