• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Steun ons

Om de toekomst van de kerk

 

Wie vertelt de komende generaties van Gods grote werken? Als kerk van nu hebben we een grote verantwoordelijkheid voor de kerk van de toekomst!

Het Hersteld Hervormd Seminarie heeft de taak om aanstaande theologen een solide, gereformeerde en wetenschappelijke theologische opleiding te bieden. Het seminarie levert zo een belangrijke bijdrage aan de opleiding en vorming van toekomstige predikanten. Op deze manier wordt de kerk voorbereid op de toekomst, met het oog op de volgende generaties.

De kosten voor de opleiding van predikanten komen tot nu toe bijna geheel voor rekening van de kerk. De kerk draagt dus niet alleen haar verantwoordelijkheid op inhoudelijk gebied, maar ook op financieel gebied. Om u de gelegenheid te geven bij het seminarie betrokken te zijn, willen we het aantal donateurs uitbreiden. Zo kunnen we geestelijk investeren in de toekomstige generaties.

U kunt helpen. Steun het Hersteld Hervormd Seminarie en word donateur… om de kerk van de toekomst!

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024