• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Steun ons

Giften

De belangrijkste steun voor het werk van commissie opleiding en vorming is uw gebed. Daarnaast is ook financiële hulp van groot belang.

Wilt u een gift overmaken? 
Het IBAN-nummer van de commissie opleiding en vorming is: IBAN: NL81RABO0141458062 t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Opleiding

ANBI-status
Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI).
De Hersteld Hervormde Kerk heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook commissie opleiding en vorming valt onder deze beschikking. Dit betekent dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels. U kunt hier klikken om de ANBI-beschikking te downloaden.

Legaat of erfstelling
U kunt in uw testament bepalen dat een bepaald bedrag of een deel van uw vermogen na uw overlijden aan een instelling wordt geschonken. U geeft dan aan dat de betreffende instelling begunstigde is. Voor een legaat kunt u de volgende formulering gebruiken:
"Ik legateer, vrij van rechten en kosten en af te geven binnen drie maanden na mijn overlijden, aan (hier de naam invullen), een bedrag in contanten groot ... (hier invullen)".

 • © hersteld hervormde kerk 2024