• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Onderwijs

Studenten die via het HHS studeren, krijgen een diploma van de VU. Dit geeft aan dat de VU verantwoordelijk is voor het academische niveau van de opleiding van het HHS. Het HHS maakt eigenlijk onderdeel uit van de VU, hoewel de HHK zich uiteraard verantwoordelijk weet is voor leer en leven van de docenten.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: