• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Verbum Domini manet in aeternum

Op het logo van het Hersteld Hervormd Seminarie vindt u deze Latijnse woorden: ‘Het Woord van de Heere blijft in eeuwigheid.’ We hebben ze niet in het Latijn geschreven om heel gewichtig te doen, maar om aan te geven dat het grootste deel van de christelijke geschiedenis Latijn de voertaal van theologen was. Door op deze manier naar de geschiedenis te verwijzen, willen we juist onze bescheidenheid tot uitdrukking brengen. We zijn ons ervan bewust dat we op de schouders van onze voorgeslachten staan en dat zij door de Geest werden geleid. We zien hen als reuzen en onszelf als dwergjes.

Het zou van geestelijke arrogantie getuigen als wij ons niet verbonden zouden voelen met de voorgeslachten en als we zouden denken dat ons inzicht in de Bijbel meer waard is dan de inzichten van onze vaderen. Dat is juist niet zo. Daarom zien we het als onze dure roeping om te onderzoeken hoe de voorgaande eeuwen het Woord van de Heere is uitgelegd. Zo mogen we met al de heiligen iets verstaan van de onmetelijke diepten van God.

Dit betekent dat we in de theologiestudie niet in de eerste plaats gericht zijn op het ontdekken van de nieuwe dingen, zoals in de andere wetenschappen. In de theologie gaat het niet om het ontdekken van nieuwe inzichten, maar we kruipen door de oude inzichten heen. Dan ontdekken dat er door de eeuwen heen wel eens schatten van het Woord verbleekt zijn. We ontdekken ook dat onze huidige tijd weer om andere toepassingen vraagt dan in het verleden. Op deze manier zitten we midden in de studie van de theologie.

Het is hard werken voor onze studenten om te zien hoe het Woord van de Heere moet worden verstaan. Het mag ook onze toewijding vragen. Het gaat immers niet om woorden van mensen, maar om woorden van onze Schepper. Die door Zijn spreken zondaren in Zijn heil laat delen. Kortom, het seminarie is de liefde van uw hart waard.

dr. W. van Vlastuin  

 • © hersteld hervormde kerk 2024