• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Aanmelding en inschrijving

Welkom op de pagina over de aanmelding als student aan het Hersteld Hervormd Seminarium. We zijn blij dat je hier belangstelling voor hebt. We delen graag een paar praktische handvatten voor het aanmelden aan het HHS.

De opleiding aan het HHS is onderdeel van de opleiding Theology and Religious Studies (TRS) aan de Vrije Universiteit. Voor de opleiding TRS kunt u zich via Studielink aanmelden. In Studielink kiest u voor de bachelor Theology and Religious Studies aan de Vrije Universiteit. Later kunt u zich in uw persoonlijke account bij de Vrije Universiteit aanmelden voor het traject aan het Hersteld Hervormd Seminarium.

Voor de aanmelding voor de opleiding aan de Vrije Universiteit geldt het volgende. U kunt zich als voltijd- en als deeltijdstudent aanmelden. Beide vormen hebben voor- en nadelen. Voltijdstudenten hebben, als dit hun eerste opleiding is in het hoger of wetenschappelijk onderwijs, recht op het studentenreisproduct en mogelijk op studiefinanciering. Voor voltijdstudenten geldt de voorwaarde dat in het eerste leerjaar je Bindend Studieadvies (BSA) behaald moet worden om de opleiding te vervolgen. Voor een opleiding aan de VU zijn dat 42 studiepunten.

Deeltijdstudenten hebben geen recht op het studentenreisproduct en studiefinanciering als ze geen andere opleiding volgen die daar recht op geeft. Deeltijdstudenten hoeven niet aan de voorwaarde van het BSA te voldoen, maar mogen wel net zoveel vakken volgen per jaar als de voltijdstudenten. Zowel voltijd- als deeltijdstudenten kunnen dus bijvoorbeeld de bachelor in drie jaren afronden. Zowel voltijd- als deeltijdstudenten mogen naar wens extra vakken volgen als ze nog geen andere opleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs hebben afgerond.

Voltijd- en deeltijdstudenten betalen hetzelfde collegegeld of instellingsgeld. Instellingsgeld betalen de studenten die al een andere opleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs hebben afgerond. Anders betalen studenten het collegegeld.
Houdt ook de actuele toelatingseisen in de gaten via onderstaande link. Dezen kunnen nog wel eens wijzigen. https://vu.nl/nl/onderwijs/bachelor/theology-and-religious-studies/toelating

Voor de aanmelding aan het Hersteld Hervormd Seminarium komt hier het volgende bij. Als u wilt gaan studeren aan het HHS, willen we u vragen dat uiterlijk 30 juni aan de studiecoördinator van het HHS, dr. P.C. Hoek, door te geven, alsook aan de studentenraad van het HHS. Dat kan via de e-mailadressen pc.hoek@kpnmail.nl en studentenraad@hhk.nl.

Aankomende studenten die lid zijn van een Hersteld Hervormde Gemeente dienen zich daarnaast ook te laten inschrijven in het Kerkelijk Album. Dit geldt ook voor studenten die zich niet richten op het ambt of daarover nog onzeker zijn. Het is aan te raden zich geruime tijd voor aanvang van het academisch jaar te melden bij de secretaris van de Commissie Toelating, oud. J. van Ooijen, janvanooijen@kliksafe.nl. Oud. Van Ooijen nodigt u aan het begin van de studie uit voor een gesprek met de Commissie Toelating.

Bij het begin van de opleiding opent het HHS het academisch jaar met een zomerconferentie en de opening van het academisch jaar. De zomerconferentie vindt gewoonlijk plaats op de vrijdag en zaterdag voor het begin van het volgende academische jaar. Het vormt een mooie gelegenheid om alle docenten en studenten aan het HHS te ontmoeten. De opening van het academisch jaar vindt plaats op de vrijdagavond voorafgaand aan het volgende academische jaar, dus gedurende de zomerconferentie. Als nieuwe student wordt u voor de zomerconferentie uitgenodigd en wordt u verwacht bij de opening van het academische jaar. Daar stellen de nieuwe studenten zich kort voor. Voor de opening van het academische jaar wordt iedere belangstellende uitgenodigd.

De studentenraad is beschikbaar voor verdere praktische vragen. De studentenraad zal de nieuwe studenten ook verder informeren over de zomerconferentie, de opening van het academisch jaar en andere zaken. Hier zij nog opgemerkt dat nieuwe studenten wordt afgeraden om de literatuur die in de studiegids van de Vrije Universiteit vermeld staat lang van tevoren aan te schaffen. Gewoonlijk wordt kort voor het begin van een vak duidelijk welke literatuur al dan niet aangeschaft hoeft te worden.

We hopen u hiermee goed geïnformeerd te hebben. Voor verdere vragen kunt u gerust de studentenraad en de studiecoördinator benaderen.

 • © hersteld hervormde kerk 2024