• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Latijn

De praktijk leert dat veel aankomende studenten niet de benodigde kennis van het Latijn hebben, terwijl dat wel een eis is voor de predikanten binnen het HHK. Om die studenten de mogelijkheid te bieden aan deze eis te voldoen, heeft de Generale Synode ds. M.W. Muilwijk als docent Latijn benoemd en deze geeft in samenwerking met college G.J. van Klinken twee blokken Latijn in de MA-fase: deze beide blokken kunnen binnen het curriculum als keuzevak worden gevolgd. Afronding van beide vakken is een vereiste om preekbevoegdheid te krijgen binnen de HHK. 

Klik hier voor het overzicht (periode 1 - periode 2)
 

 • © hersteld hervormde kerk 2024