• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Conferentie

Conferentie

Sinds 2007 belegt de commissie opleiding en vorming van de Hersteld Hervormde Kerk tweedaagse conferenties voor de studenten en de predikanten die in de eerste vier jaar van hun ambtsbediening staan. Het doel van de conferentie is tweeledig. Ten eerste wil de commissie met deze conferentie een moment van bezinning aanbieden vooral op het terrein van theologische en geestelijke vorming. Daarnaast wil men de onderlinge ontmoeting en het gesprek stimuleren.

Vanaf 2016 zijn de volgende teksten van de conferenties beschikbaar gesteld.
2016 - Terugblik op de conferentie
2016 - Openingswoord n.a.v. Psalm 119, ds. P. den Ouden
2016 - De actualiteit van de apologetiek van Pascal, dr. P. de Vries
2016 - Slotwoord n.a.v. 1 Timotheus 4: 7b, ds. A.J. Schalkoort
2017 - Terugblik op de conferentie rond het thema ‘Hervormd’
2017 - Openingswoord n.a.v. 2 Cor. 5:11, ds. P. den Ouden
2017 - Hervormd zijn in het verleden, dr. B.J. Spruyt
2017 - Hervormd gebleven voorbij 2004, wat betekent dat in prediking en pastoraat?, ds. C.J.P. van der Bas
2017 - Het HHS; belijdenis en beleid, prof. Dr. W. van Vlastuin
2017 - Pastoraal slotwoord, ds. H. Zweistra
2018 - Openingswoord n.a.v. 2 Korinthe 5, ds. P. den Ouden
2018 - Geloof en wetenschap: een spannende relatie, prof. dr. M.J. de Vries 

Winterconferentie 2018

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2019