• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Winterconferentie 2020

04 februari 2020

Op 2 en 3 januari werd de jaarlijkse winterconferentie gehouden; ruim 70 studenten, kandidaten en beginnende predikanten kwamen bijeen in Mennorode voor toerusting en onderlinge ontmoeting.  Het thema van de conferentie was ‘New Clavinism’. 

landelijke agenda

 • © hersteld hervormde kerk 2024