• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Regionale zendingsavond

Ieder jaar worden er drie regionale zendingsavonden georganiseerd.

De avonden worden in het bijzonder belegd voor kerkenraden en plaatselijke zendingscommissies, maar ook gemeenteleden zijn van harte welkom.

De eerstvolgende data zijn D.V.:

 • 10 september 2024, classis Noord in HHG Staphorst (verenigingsgebouw De Leerkamer, Kerklaan 6, Staphorst)
 • 15 oktober 2024, classis Midden in HHG Woudenberg (Frans Halslaan 21, Woudenberg)
  4 februari 2025, classis West in HHG Sirjansland (De Hoeksteen, Ooststraat 2, Nieuwerkerk)

Tijdens een regionale zendingsavond maakt u kennis met de nieuwe manager zending, Wim van Rhee. Ook wordt u kort bijgepraat over de actualiteit van het zendingswerk in de Hersteld Hervormde Kerk. Vervolgens wordt met elkaar het gesprek gevoerd over een aantal zendingsthema's. Er is voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.

Aanmelden voor een van de avonden kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen, of door te mailen naar info@zhhk.nl. Indien u mailt, graag het volgende vermelden: om welke regionale avond het gaat, het aantal mensen dat u aanmeldt, de gemeente waaruit u afkomstig bent en in welke hoedanigheid u de avond bezoekt.  

Aanmeldformulier

Hoedanigheid *
Kerkenraadslid
Lid plaatselijke zendingscommissie
Gemeentelid
Locatie regionale avond *
10 september 2024, classis Noord (te Staphorst)
15 oktober 2024, classis Midden (te Woudenberg)
4 februari 2025, classis Zuid-West (te Sirjansland)

 • © hersteld hervormde kerk 2024