• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Regionale zendingsavond

Ieder jaar worden er drie regionale zendingsavonden georganiseerd.

De avonden worden in het bijzonder belegd voor kerkenraden en plaatselijke zendingscommissies, maar ook gemeenteleden zijn van harte welkom.

De eerstvolgende data zijn D.V.:

 • 30 november 2023, classis West in HHG Ridderkerk (Baden Powellstraat 2, Ridderkerk)
 • 1 februari 2023, classis Zuid-Oost in HHG Poederoijen (Burgemeester Posweg 3, Poederoijen)

Tijdens een regionale zendingsavond wordt u kort bijgepraat over de actualiteit van het zendingswerk in de Hersteld Hervormde Kerk. Vervolgens wordt met elkaar het gesprek gevoerd over een aantal zendingsthema's. Er is voldoende gelegenheid om uw vragen te stellen.

Aanmelden voor een van de avonden kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen, of door te mailen naar info@zhhk.nl. Indien u mailt, graag het volgende vermelden: om welke regionale avond het gaat, het aantal mensen dat u aanmelt, de gemeente waaruit u afkomstig bent en in welke hoedanigheid u de avond bezoekt . 

(De regionale avonden in de classes Noord, Midden en Zuid-West  worden in de tweede helft van D.V. 2024 belegd. Data zullen t.z.t. gecommuniceerd worden via de website en ZODK. De regionale avond in classis Noord-Veluwe vond op 4 september jl. plaats in Putten.) 

Aanmeldformulier

Hoedanigheid *
Kerkenraadslid
Lid plaatselijke zendingscommissie
Gemeentelid
Locatie regionale avond *
30 november 2023, classis West (te Ridderkerk)
1 februari 2024, classis Zuid-Oost (te Poederoijen)

 • © hersteld hervormde kerk 2024