• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Plaatselijke zendingscommissies

ZHHK gaat er in principe vanuit dat iedere gemeente een eigen zendingscommissie heeft. Ook is het mogelijk dat er een zendingscommissie wordt ingesteld voor enkele kleine gemeenten samen. De kerkenraad kan op de oprichting van een zendingscommissie een stimulerende invloed uitoefenen. 
Deze plaatselijke zendingscommissie (PZC) behartigt de belangen voor de zending op lokaal niveau. De leden van deze commissie worden daarom rechtstreeks door het zendingsbureau geïnformeerd over het zendingswerk, zodat zij als vraagbaak en aanspreekpunt kunnen fungeren voor hun gemeente. Voorts levert de commissie een belangrijke bijdrage aan de bezinning op zending, onder andere door het organiseren van zendingsavonden, of –diensten en probeert door het voeren van allerlei acties ook gelden voor de zending in te zamelen.

In de brochure ´Zending dichtbi vindt u nuttige informatie voor het oprichten en functioneren van een PZC. Enkele voorbeelddocumenten voor PZC’s kunt u downloaden via de onderstaande links:

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023