• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Kerkenraad

Kerkenraden hebben een belangrijke taak als het gaat om zending. Wanneer gemeenteleden aangeven om concreet aan de zendingsopdracht gehoor te willen geven, is het belangrijk dat de kerkenraad hier op een goede wijze begeleiding en ondersteuning aan kan bieden. De ZHHK wil kerkenraden hierin graag bijstaan en denkt graag met u mee!

Wanneer een uitzending door de ZHHK niet mogelijk is, kunnen andere (interkerkelijke) zendingsorganisaties onder voorwaarden als uitzendende organisatie optreden. In zo’n geval kan ook een aanvraag worden ingediend voor (financiële) ondersteuning. Meer hierover vindt u in het document ‘Zending en samenwerking’.

De ZHHK gaat graag het gesprek aan met kerkenraden en plaatselijke zendingscommissies over de plaats van zending in de gemeente. Daarnaast voorzien we ook in toerusting en voorlichting. Neem hiervoor en voor andere vragen gerust contact op!

Brochures
Brochure kerkenraad en zendingswerker
Zending en samenwerking


 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024