• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Gemeenten

Gemeenten

Met betrekking tot de gemeenten is er informatie over/voor:

 • Plaatselijke zendingscommissies
  Informatie met betrekking tot de plaatselijke zendingscommissies (PZC’s) die de belangen behartigen van zending op lokaal niveau.
 • Collecten
 • Kerkenraad
  Informatie ter toerusting en voorlichting van de kerkenraad, ook in het uitzenden van gemeenteleden naar het zendingsveld.
 • Projecten
  Informatie met betrekking tot projecten in Malawi en Suriname
 • Zending en meezenden
  Informatie over het plan meezenden, de manier om als gemeente echt betrokken te raken bij een zendingswerker of het zendingsveld.
 • Zending en samenwerking
  Informatie over de mogelijkheid om een steunaanvraag in te dienen en een financiële bijdrage van de ZHHK ter ondersteuning van de uitzending van leden van de Hersteld Hervormde Kerk te ontvangen.

 • © hersteld hervormde kerk 2024