• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Werkvelden

Werkvelden

De Zending Hersteld Hervormde Kerk is actief in Malawi en Suriname.
In Malawi betreft het de samenwerking met de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. Onder het kopje Malawi treft u meer informatie aan. 

In Suriname wordt gewerkt in Powakka en Philipusdorp. Het werk is gericht op gemeenteopbouw. In Paramaribo hebben we samenwerking met EST (Evangelical School of Theology). Onder het kopje Suriname leest u meer over de werkzaamheden.

In ons eigen land verricht ZHHK diverse werkzaamheden om jongeren en ouderen te betrekken bij het zendingswerk. Daarbij kan het ook gaan om de begeleiding en ondersteuning van kerkleden die betrokken zijn bij zendingswerk dat onder verantwoordelijkheid valt van een andere organisatie dan ZHHK. Op die wijze werkt de ZHHK in vele landen. Onder 'zending en samenwerking' vindt u hier meer over en vindt u een deel van de uitgezondenen. 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024