• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Werkvelden

Werkvelden

Het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk is in omvang beperkt, omdat het om een nog jonge zendingsorganisatie gaat. De ZHHK is actief in Malawi en Suriname. In Malawi betreft het de samenwerking met de Reformed Presbyterian Church (RPC) of Malawi. Onder het kopje Malawi treft u meer informatie aan. 

In Suriname wordt gewerkt in Klein en Groot Powakka. Het werk is gericht op gemeenteopbouw. In Paramaribo hebben we samenwerking met EST (Evangelical School of Theology). Onder het kopje Suriname leest u meer over de werkzaamheden.

In ons eigen land verricht ZHHK diverse werkzaamheden om jongeren en ouderen te betrekken bij het zendingswerk. Daarbij kan het ook gaan om de begeleiding en ondersteuning van kerkleden die betrokken zijn bij zendingswerk dat onder verantwoordelijkheid valt van een andere organisatie dan ZHHK. 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2023