• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Werkvelden

Werkzaamheden ZHHK Powakka/Philipusdorp

Powakka en Philipusdorp zijn indianendorpen die op ongeveer 1,5 uur rijden van Paramaribo in het binnenland liggen; de afstand bedraagt ongeveer 90 km. De dorpen zijn vanuit Paramaribo bereikbaar via een redelijk begaanbare weg.

In Philipusdorp is een eenvoudig kerkgebouw gebouwd met twee apart staande lokalen voor catechisatie en Bijbelleesavonden. In dit kerkgebouw komen op zondag plaatselijke Arawak-indianen uit Philipusdorp bij elkaar voor een eredienst. Verder is er ‘s zondags preekbespreking (volwassenen) dan wel catechisatie (jongeren).

In Powakka worden de kerkdiensten gehouden op het erf van een gemeentelid. 

De meeste volwassen gemeenteleden zijn opgegroeid in de Rooms-Katholieke kerk. Zij geven aan dat ze daar nauwelijks onderwijs uit de Bijbel hebben ontvangen en waarderen het bijzonder dat dit Bijbels onderwijs nu wel plaatsvindt in de gemeente.

De gemeente bevindt zich in de opbouwfase. Door middel van toerusting werken we naar een zelfstandige kerk. Dit alles zal nog vastere vormen moeten krijgen. Gelukkig is er wel een vaste kerngroep die wekelijks present is. Er zijn echter ook gemeenteleden die onregelmatig komen en er is weinig sprake van een echt gemeenteleven.
Het opbouwen van een echte gemeente zal een geleidelijk proces zijn, mede vanwege de cultuur in Powakka: de inwoners zijn, hoewel heel vriendelijk, ten diepste tamelijk gesloten. Er zal veel tijd nodig zijn om een vertrouwensband op te bouwen.

De kinderevangelisatie krijgt vorm via de diverse kinderclubs. Dit werk wordt in Powakka en Philipusdorp onder leiding van Marijke van der Plaat verder uitgebouwd. Het doel is dat de lokale bevolking dit uiteindelijk zelf gaat overnemen, na toerusting door medewerkers van de ZHHK.

 • © hersteld hervormde kerk 2024