• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Contact

Contact

Zendingsbureau Hersteld Hervormde Kerk
Vendelier 51-D
3905 PC Veenendaal

Tel. (0318) 505541
E-mail: info@zhhk.nl

Op het zendingsbureau zijn werkzaam:
Wim de Kloe; manager zending
Jorinda van Beek; secretaresse
Elriëtte Haanschoten - van de Beek; administratief medewerker
Martien Janssen; boekhouder


 

 • © hersteld hervormde kerk 2022