• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingsdag

Zendingsdag

De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk werd dit jaar op zaterdag 2 september in HHG Lunteren georganiseerd. Het thema was‘Opdat Mijn huis vol worde’.

Pastor Andre gaf een inkijkje in zijn werk in Suriname. Verder sprak de manager zending over de voortgang in Malawi en de uitbreidingsplannen van ZHHK in andere landen. Daarnaast spraken ds. K. den Boer en ds. M. van Reenen. Een tweetal leden van de kerk die uitgezonden zijn voor een andere organisatie en gesteund worden door ZHHK vertelden online iets over het werk dat gedaan mag worden. 

Terugkijken
De zendingsdag is hier terug te kijken. Klik hier om naar de YouTube-uitzending te gaan. 

 • © hersteld hervormde kerk 2024