• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Zendingsdag

Zendingsdag

De landelijke Zendingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk wordt dit jaar op D.V. zaterdag 17 september in HHG Lunteren georganiseerd. Het thema is ‘en Hij ging..’.

Zoals bekend, is de Zending van de Hersteld Hervormde Kerk actief in Malawi en Suriname. Dit jaar geeft Marijke van der Plaat een inkijkje in het kinderwerk in Suriname en deelt ds. C.J.P. van der Bas zijn ervaringen over het zendingswerk in Malawi. Verder spreken ds. K. Klopstra en ds. J.L. Schreuders. De hele dag door zijn er speciale programma’s voor kinderen (4-8 en 9-12 jaar) en jongeren (-16). Ook is er kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. In de middagpauze én na afloop van de dag is er een uitgebreide info-, boeken- en verkoopmarkt.

Afgelopen jaren moesten we het programma aanpassen, dit jaar niet meer. We hopen dat u allen weer wilt komen: allen hartelijk welkom!

Welkom op De Haverkamp 1 in Lunteren! De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. Het is fijn als u uiterlijk 9.45 uur aanwezig bent, zodat het programma om 10.00 uur van start kan gaan.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022