• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Contact

Voorlichting

Wanneer gemeenteleden, clubs of verenigingen belangstelling hebben voor een presentatie of een voorlichtingsavond willen laten verzorgen, dan kunnen zij daarvoor een beroep doen op de zendingscommissie. Er kan ook rechtstreeks contact worden opgenomen met het secretariaat van het zendingsbureau. U kunt hiervoor een email sturen naar info@zhhk.nl of bellen naar 0318-505541.

Tijdens de verlofperiode van zendingswerkers kunt u ook hen vragen voor een presentatie. Informeer hiervoor bij het zendingsbureau. 

 

 

 

direct contact

verstuur bericht

 • © hersteld hervormde kerk 2023