• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Werkvelden

Het land Suriname

Geografie
Suriname is een republiek aan de noordoostkust van Zuid-Amerika. Het land grenst in het oosten aan Frans-Guyana, in het westen aan Guyana (voormalig Brits Guiana), in het zuiden aan Brazilië en in het noorden aan de Atlantische Oceaan. Suriname heeft zowel met Guyana als met Frans-Guyana een grensgeschil. Het land is 163.820 km² groot en heeft een kustlijn van 386 km. Door het midden en oosten van het land stroomt de Surinamerivier.
Suriname heeft een tropisch regenwoudklimaat, met een grote en kleine regentijd. De temperatuur schommelt tussen 24 en 36 graden Celsius. 

Politieke geschiedenis
De eerste kolonisatie vond vanaf 1650 plaats door de Britten. Om planters aan te trekken was vrijheid van godsdienst geregeld. Tijdens de Tweede Engelse Oorlog werd Suriname in 1667 door Abraham Crijnssen veroverd op de Engelsen. Het had nogal wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk werd Suriname een Nederlandse kolonie. Slavernij werd gemeengoed in het land onder de Nederlandse overheersing.

Onder internationale druk en druk van de Surinaamse Onafhankelijk- heidsstrijders is de slavernij in Suriname uiteindelijk opgeheven in 1863. In 1954 verkreeg Suriname een semi-autonome status (status aparte) binnen Koninkrijksverband. Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk.Sindsdien is de officiële benaming Republiek Suriname. Van 1980 tot 1989 was Suriname een dictatuur onder legerleider Desi Bouterse. Sindsdien is Suriname gaandeweg gestabiliseerd.

Bevolking
Suriname is een multicultureel volk, het bestaat uit maar liefst 7 etnische groepen.
De meeste mensen wonen in het noorden van het land, in de districten Paramaribo, Wanica en Nickerie. Het dunstbevolkte district is Sipaliwini, dat het grootste deel van het binnenland omvat.
In Suriname worden maar liefst twintig talen gesproken. De officiële taal is het Nederlands. De meeste Surinamers zijn meertalig en beheersen behalve meerdere nationale talen ook heel goed Engels. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Suriname 15,5% van de bevolking van minder dan 1,25 US$ per dag.

 • © hersteld hervormde kerk 2024