• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Werkvelden

Het land Malawi

Geografie
Malawi is een Afrikaans land dat ligt op de overgang van Oost- en Centraal-Afrika naar Zuidelijk Afrika. Tanzania en Mozambique scheiden het van de Indische Oceaan en het Kanaal van Mozambique, en in het westen grenst Malawi aan Zambia. Voor Afrikaanse begrippen is Malawi met zijn oppervlakte van 119.000 km2 (drie keer Nederland) niet groot. Ongeveer twintig procent bestaat bovendien uit water. Een groot meer is het Malawimeer, het vroegere Nyasameer, het derde meer van Afrika. Verder kunnen het Chilwameer en het Malombemeer genoemd worden.

Malawi heeft een grote verscheidenheid aan landschappen. Een belangrijk element in het landschap vormt de uitloper van de Grote Slenk, de Oost-Afrikaanse Rift Valley. Het Malawische deel daarvan wordt gevormd door het Malawimeer en de Shire Vallei. Aan weerszijden hiervan verheffen zich de plateaus en berglanden, die het land zijn afwisselende schoonheid, maar ook zijn ontwikkelingsproblemen geven.

Malawi telt ongeveer 13 miljoen inwoners. Het land behoort tot de armste landen van Afrika. In tegenstelling tot de omringende landen heeft het land geen natuurlijke bronnen en hulpstoffen.

Politiek
Politiek gezien is het een stabiel land. Toch komen ook in Malawi veel van de misstanden voor die in diverse Afrikaanse landen plaatshebben.  Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het niet voor de juiste doeleinden inzetten van buitenlandse hulp en belastingopbrengsten.

Gezondheidsproblematiek
Naar schatting is zo’n 12 tot 20 procent van de bevolking besmet met het hiv-virus. Ook malaria is een ziekte waaraan nog steeds grote aantallen mensen overlijden: ongeveer 28 procent van de sterfgevallen in ziekenhuizen wordt hierdoor veroorzaakt.
Twee miljoen Malawianen hebben geen beschikking over gezond drinkwater. Dat geldt met name voor de mensen die op het platteland wonen. Zij halen het drinkwater uit de rivieren of in het ergste geval uit stilstaand water van vijvers e.d.

Diverse gebieden hebben van tijd tot tijd te maken met ernstig voedseltekort als gevolg van droogte in de oogsttijd of overvloedige regenval in de zaaitijd.

 • © hersteld hervormde kerk 2024