• " Doch mijn God zal naar
  Zijn rijkdom vervullen
  al uw nooddruft, in heerlijkheid,
  door Christus Jezus.
  "
  Filippenzen 4 : 19
 • " Jezus Christus is gisteren en heden
  Dezelfde en in der eeuwigheid.
  "
  Hebreeën 13 : 8
 • " Volgt Mij na, en Ik zal u
  vissers der mensen maken.

  "
  Mattheüs 4 : 19

Meer over Werkvelden

Werkzaamheden ZHHK Paramaribo

De Evangelical School of Theology (EST) wil door middel van Bijbels en theologisch onderwijs, onderzoek en publicaties de Christelijke kerk in Suriname versterken en verdiepen. De school biedt, aan mannen en vrouwen die zich willen bekwamen tot de dienst in de gemeente en de samenleving, verschillende theologische studies aan.

Ds. Meuleman heeft als docent enkele vakken op deze Bijbelsschool gegeven. Op verzoek van EST werkt de ZHHK samen door vanuit onze kerk docenten van het Hersteld Hervormd Seminarie gastcolleges te laten verzorgen.

 • © hersteld hervormde kerk 2024